Obec Nárameč
Obec Nárameč

Památky

Nejstarší zmínka o Náramči je uvedena v takzvané zakládací listině třebíčského kláštera, jak je uvedeno v Historii. Další zpráva o vsi pochází z r. 1349, kde se připomínají bratři Mikuláš a Přešek z Náramče (Náramez), "kteří se stúpili na všechen majetek v Náramči a Huníně". V r. 1370 držel ves Mikuláš z Trmačova, který r. 1373 prodal ves Nárameč se všemi právy Bohuškovi z Vanče. Pravděpodobně majitel Bohušek vybudoval v Náramči v r. 1373 až 1379 kamennou tvrz o dvou poschodích a dvůr pod zahradou patřící k tvrzi. Tato tvrz později sloužila jako sídlo místních vladyků. Po Bohuškově smrti převzal vlastnictví vsi Bušek z Náramče, jímž počátkem 15. století rod vymřel. Markrabě Jošt roku 1410 propůjčil tvrz bratřím Zbyňkovi a Mikuláši ze Stichovic. Zbyněk vlastnil Nárameč a bratru Mikuláši prodal roku 1415 Rudíkov.

Dalším vlastníkem vsi Nárameč byl Zbyňkův syn Mikuláš. Po smrti Mikulášově (Mikšově) získal právem Nárameč Jan Konšelský z Jinošova a Puklic (někde se uvádí Pulic). Po jeho smrti kolem r. 1476 byla ves spolu s tvrzí prodána Tomáši z Kojčína za 1700 dobrých uherských červených. Zápis tohoto kupu do zemských desek byl učiněn r. 1480. Po deseti letech, t.j. v roce 1490 měla Nárameč nového pána. Byla prodána Janu a Petrovi Mrakšům, bratřím z Noskova (na Budišově), tím byla Nárameč připojena k panství Budišov. Za pánů Mrakšů z Noskova na Budišově údajně místní tvrz nebyla již obydlena a zpustla (někde se uvádí letopočet 1536, jinde 1560). V roce 1561 prodal Jiřík Mrakeš z Noskova a Kateřina ze Šternberka ves Nárameč s pustou tvrzí Janu Martínkovskému z Rozseče a ten pak ves a pustou tvrz 1573 zas Václavu Berkovi z Dubé. Dědictvím poté přešlo v r. 1645 panství Budišov do držení hrabat z Fürstenberka, od nich pustou tvrz odkoupila kolem roku 1690 rodina Tůmova, ta ji opravila a přizpůsobila k bydlení. Pozůstatky samotné tvrze jsou poměrně dobře zachovalé s vnějšími rozměry v přízemí 12,7 x 11,5 metru, o síle zdi dva metry. Dvě zdi se dochovaly téměř v původní výšce, byla kolem deseti metrů. Zachoval se i původní vyvýšený vchod do dnešního přízemí. Uvnitř jsou dvě jizby s rovným stropem a černá kuchyně 2,2m x 2,2 m. Do patra vedou z předsíňky strmé kamenné schody. V prvním patře jsou střílnovitá okna se sedadly po stranách. V druhém patře jsou pozůstatky prevetu, což je středověký záchod vysazený z venkovní strany objektu na podpůrných nosnících vystupujících ze stavební části, tzv. krakorcích. V přízemí z obou stran - jižní a severní byly v minulosti vylámány v kamenném zdivu otvory pro osazení větších oken. V jižní straně, kde okno má kamenné ostění, je v horní části ostění ve výšce 6 - 7 m nad zemí slabě znatelný letopočet. Patrně se jedná o r. 1757. Původně byla tvrz asi vyšší a byla zakryta jehlanovou střechou. Těžko dnes uvažovat, proč v minulosti byla severní strana tvrze snížena a zastřešena pultovou střechou. Toto zachovalé torzo středověké tvrze je evidováno jako kulturní památka pod evid. číslem 2935. Rod Tůmových dosud tuto usedlost vlastní jako svůj soukromý majetek a řádně o památku pečuje.

Další památkou, evidovanou památkovou péči pod číslem 2936/1 , je kaplička uprostřed vesnice z 18. století, zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. U této kapličky stojí mohutný kamenný kříž z roku 1840 (ev. č. 2936/2), který je nejstarším křížem v katastru obce.

Pomník padlým - 1920. Dne 19. října 1920 proběhla slavnost odhalení pomníku šestnácti vojínů padlých v 1. světové válce. Pomník se do r. 1977 nacházel před budovou školy, odkud byl při opravě budovy přemístěn do parku na návsi.

tvrzkapličkapomník

Svoz odpadů

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5
6 7
8 9 10 11 12 13 14
15
16 17 18 19
20 21
22 23
24 25 26 27 28
29
30 31 1 2
3 4

Mobilní aplikace

obrázek

logo

logo

3D Prohlídka

3D Prohlídka