Obec Nárameč
Obec Nárameč

Informování občanů o odpadovém hospodářství

Nakládání s odpady:

S novým zákonem o odpadech vstoupila v účinnost také nová povinnost pro obce týkající se informování občanů o odpadovém hospodářství. V § 60 odst. 4 je uvedeno, že:

„Obec je povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.“

směsný komunální odpad:

sběrné nádoby označené černou barvou

- individuální nádoby

papír:

sběrné nádoby označené modrou barvou

- individuální nádoby

- veřejné kontejnery (v obci 1 ks)

- sběrné dvory společnosti ESKO-T

plast:

sběrné nádoby označené žlutou barvou

- individuální nádoby  

- veřejné kontejnery (v obci 3ks)

- sběrné dvory společnosti ESKO-T

sklo (čiré):

sběrné nádoby označené bílou barvou

- veřejné kontejnery (v obci 3ks)

- sběrné dvory společnosti ESKO-T

sklo (směsné "barevné"):

sběrné nádoby označené zelenou barvou

- individuální nádoby

- veřejné kontejnery (v obci 1ks)

- sběrné dvory společnosti ESKO-T

Kovy:

sběrné nádoby označené šedou barvou

- veřejný kontejner (v obci 1ks)

- jednou ročně probíhá svoz kovových odpadů, který pořádá SDH Nárameč (duben)

- výkupny kovů (Třebíč, Velké Meziříčí atd.)

- sběrné dvory společnosti ESKO-T

Biodpad:

sběrné nádoby označené hnědou barvou

- veřejný kontejner (v obci 3ks)

- velkoobjemový kontejner (1ks za jednotou)

- sběrné dvory společnosti ESKO-T

Textil:

- veřejný kontejner (v obci 1ks)

- sběrné dvory společnosti ESKO-T

Nebezpečný odpad:

- 2x ročně je prováděn svoz nebezpečných odpadů. Termín svozu sdělí OÚ.

- sběrné dvory společnosti ESKO-T

Textil:

- veřejný kontejner (v obci 1ks)

- sběrné dvory společnosti ESKO-T

Elektroodpad:

- jednou ročně probíhá svoz elektroodpadu, který pořádá SDH Nárameč (duben)

- sběrné dvory společnosti ESKO-T

Jedlé oleje a tuky:

- individuální nádoby: tyto jsou po naplnění možné odvést do sběrných dvorů ESKO-T. Zde se vymění za prázdnou nádobu.

Nakládání s odpady:

- Jednotlivé složky odpadů jsou dále dotříděny a předány k dalšímu zpracování pomocí společnosti ESKO-T. Komunální směsný odpad je ukládán na skládku.

Předcházení vzniku odpadů:

Předcházení vzniku odpadů je prevencí v odpadovém hospodářství. Cílem je snižování množství odpadů. Předcházením vzniku odpadů můžeme konkrétně ušetřit spoustu surovin, energie a snížit spotřebu.

  • Nejlepší odpad je ten, který nevznikne
  • Nepoužívej plastové sáčky
  • Nekupuj balenou vodu
  • Nakupuj co nejvíce bezobalově
  • Kompostuj
  • Neplýtvej
  • Používej věci co nejdéle
  • Používej bazary, re-use centra, swapy, second-handy, charitativní organizace
  • Hledej ekologicky šetrnější varianty
  • A hlavně při spotřebě, konzumaci a při tvorbě odpadů přemýšlej

Náklady na odpadové hospodářství obce:

Celkové roční náklady obce: 300 513 Kč

Náklady obce v přepočtu na osobu stojí cca 817 Kč/osoba.

Poplatek na občana: 650 Kč/osoba.

Množství vytříděného odpadu:

1 čtvrtletí 2021 (108.06 kB)

2 čtvrtletí 2021 (108.09 kB)

3 čtvrtletí 2021 (109.2 kB)

4 čtvrtletí 2021 (115.24 kB)

Mapa umístění kontejnerů:
 

kontejnery nárameč - umístění

 


  

 

Kalendář událostí

Po Út St Čt So Ne
25
1
26
2
27
2
28
5
29 30
1
1
2
2 3
2
4 5
2
6
1
7 8
1
9 10
2
11 12
4
13
1
14 15
16
1
17
2
18
3
19
3
20
2
21
1
22
23 24
1
25
1
26
3
27
1
28
2
29
30
1
31
2
1
1
2
1
3
1
4 5

Svoz odpadů

Květen 2022
Po Út St Čt So Ne
25
26 27 28 29
30 1
2 3
4 5 6 7 8
9
10 11 12 13
14 15
16 17 18 19 20 21 22
23
24 25 26 27
28 29
30 31
1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

obrázek

logo

logo

3D Prohlídka

3D Prohlídka